Kolejne zawezwanie do próby ugodowej a przerwanie biegu przedawnienia.

1. Nie ma racjonalnych podstaw do przyjęcia wykładni, że drugie (czy kolejne) zawezwanie do próby ugodowej nie zmierza bezpośrednio w celu wskazanym w art. 123 § 1 pkt 1 KC, a celem takiego kolejnego zawezwania zawsze będzie jedynie przerwanie biegu przedawnienia. 2. Zawezwanie do próby ugodowej jest czynnością przerywającą bieg […]

http://www.kancelariawojciechowski.pl/