SKUTECZNOŚĆ ZGODY DOROZUMIANEJ INWESTORA NA ZAWARCIE PRZEZ WYKONAWCĘ UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE Z PODWYKONAWCĄ

Wątpliwości w zakresie skuteczności zgody dorozumianej inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane podwykonawcą rozwiał Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 17 lutego 2016 r. (sygn. akt. III CZP 108/15). Sąd Najwyższy stwierdził jednoznacznie, iż „skuteczność wyrażonej w sposób dorozumiany (art. 60 KC) zgody inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest uzależniona od zapewnienia mu […]

http://www.kancelariawojciechowski.pl/