Skuteczne wypełnienie weksla in blanco.

W sprawie skutecznego wypełnienia weksla in blanco wypowiedział się Sąd Najwyższym w wyroku z dnia 24 listopada 2016 r., sygn. akt: II CSK 38/16, w którym stwierdził, iż w przy indosie powierniczym w celu inkasa, art. 10 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe nie wyłącza możliwości podnoszenia przez dłużnika wekslowego wobec indosatariusza zarzutów przysługujących mu przeciwko indosantowi, […]

http://www.kancelariawojciechowski.pl/