USPRAWNIENIE PROCESU BUDOWLANEGO – NA HORYZONCIE ISTOTNE ZMIANY PRAWA BUDOWLANEGO

Zgodnie z informacją zamieszczoną w Rządowym Centrum Legislacji, rozpoczęły się prace nad nowelizacją przepisów prawa budowlanego, które choć znajdują się dopiero we wstępnej fazie konsultacyjnej, mogą docelowo przynieść interesujące zmiany, w szczególności w zakresie cyfryzacji procesu administracyjnego. Projekt ustawy jest obszerny, a zmiany obejmują wiele aspektów. Na pierwszy plan wysuwa […]

NIEPEWNA PRZYSZŁOŚĆ SEKTORA ENERGETYCZNEGO

Znane, historyczne powiedzenie „obyś żył w ciekawych czasach” nie daje ostatnio o sobie zapomnieć – dzieje się dużo na wielu polach i w wielu obszarach życia i gospodarki. W związku z nieuchronnie zbliżającą się zimą szczególnie nomen omen gorącym tematem stały się koszty energii elektrycznej oraz paliw gazowych. Najwięcej mówi […]

KOLEJNA NOWELA PRZEPISÓW KONSUMENCKICH

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją przepisów ustawy o prawach konsumenta, jednego z najważniejszych aktów prawnych regulujących prawa konsumentów w kontaktach z przedsiębiorcami. Zasadniczym motywem opracowania projektu przepisów jest konieczność dostosowania polskiego prawa do dyrektywy PE i Rady 2019/2161, ponadto nowelizacja przepisów ma zwiększyć zakres ochrony dla konsumentów zawierających umowy poza lokalem […]

http://www.kancelariawojciechowski.pl/