NOWELIZACJA KPC

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego ma na celu zapobiegać przedłużania postępowań. W związku z tym ustawodawca zobowiązuje strony aby wszystkie wnioski o dopuszczenie dowodów z zeznań świadków i stron były składane we wstępnej fazie procesu. Z uwagi na fakt, iż od 1 stycznia 2019 r. postępowanie przygotowawcze ma wiązać się z planem rozprawy, to jeżeli zaś wniosek o przesłuchanie świadka albo strony zostaje złożony […]

NOWELIZACJA USTAWY O KOSZTACH KOMORNICZYCH

Nowelizacja ustawy kosztach komorniczych odnosi się najbardziej do wynagrodzenia samych komorników, a nie kosztów ponoszonych dłużników. Wysokość kosztów komorniczych będzie od stycznia 2019 r. określana konkretną kwotą, a nie wyliczana proporcjonalnie do średniego wynagrodzenia. Organ egzekucyjny może też zabrać część mienia dłużnika w celu wystawienia go w licytacji komorniczej. Ponadto komornik może zająć zwrot podatku. Nowe koszty komornicze prezentują […]

NOWELIZACJA USTAWY O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI

W dniu 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie nowa ustawa o komornikach sądowych oraz ustawa kosztach komorniczych. Mają one zastąpić aktualnie obowiązującą ustawę o komornikach sądowych i egzekucji. Jednakże przepisy określające tryb powoływania komorników przez Ministra Sprawiedliwości wejdą w życie w dniem następującym po dniu ogłoszenia ww. ustawy. Jednym z głównych punktów nowelizacji będzie zwiększenie uprawnień nadzorczych i kontrolnych Ministra Sprawiedliwości […]

http://www.kancelariawojciechowski.pl/