Pracodawca będzie mógł sprawdzić trzeźwość pracownika

W oczekiwaniu na wejście w życie nowelizacji Kodeksu pracy i wdrożenie przepisów przewidujących ustawową możliwość prewencyjnego badania trzeźwości pracowników przez pracodawcę, takie uprawnienie, a nawet obowiązek przewidział Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 kwietnia 2022 r. (II PSKP 87/21). Znana jest już treść przyjętej przez rząd tegorocznej nowelizacji przepisów […]

Ważne zmiany w zakresie przeglądów technicznych pojazdów

Być może już niedługo bardziej niż dotychczas opłacać będzie się sprawdzenie daty najbliższego badania technicznego naszego samochodu – projekt przyjętej właśnie przez rząd ustawy przewiduje m.in. podwójną opłatę za badanie pojazdu dokonaną po upływie 30 dni od przewidzianego terminu. 26 lipca 2022 r. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy prawo o […]

Po uwolnieniu wiatraków rząd planuje kolejne uderzenie w fotowoltaikę

Pomimo niedawnych, dobrych dla rynku OZE, wiadomości dotyczących początku prac nad zmianą tzw. „ustawy odległościowej” w celu zniesienia zasady 10 H, dotychczas obowiązującej inwestorów planujących budowę lądowych farm wiatrowych – nad innym sektorem OZE zaczęły zbierać się czarne chmury. Niedawno Ministerstwo Rozwoju przedstawiło w trybie tzw. „prekonsultacji” projekt zmiany dotychczas […]

http://www.kancelariawojciechowski.pl/