NOWELIZACJA USTAWY O KOSZTACH KOMORNICZYCH

Nowelizacja ustawy kosztach komorniczych odnosi się najbardziej do wynagrodzenia samych komorników, a nie kosztów ponoszonych dłużników. Wysokość kosztów komorniczych będzie od stycznia 2019 r. określana konkretną kwotą, a nie wyliczana proporcjonalnie do średniego wynagrodzenia. Organ egzekucyjny może też zabrać część mienia dłużnika w celu wystawienia go w licytacji komorniczej. Ponadto komornik może zająć zwrot podatku.

Nowe koszty komornicze prezentują się następująco: najniższa opłata będzie wynosić 150 zł, zaś najwyższa 50.000,00 zł w zależności od wysokości długu i nakładu pracy komornika. Jeśli dłużnik udowodni, że to dla niego zbyt duże obciążenie finansowe, to może złożyć do sądu wniosek o obniżenie opłaty. Średnia opłata ma wynosić 10% wartości ściągniętych pieniędzy, ale może być również mniejsza.

Dłużnik, który spłaci zobowiązanie w ciągu 30 dni od odebrania zawiadomienia o wszczęciu egzekucji zapłaci stawkę 3%. Im szybsza spłata długu, tym mniejsza opłata egzekucyjna. W związku z czym komornicy będą zarabiali przede wszystkim dzięki wynagrodzeniom prowizyjnym z części pobranych opłat.

Co istotne z punktu widzenia dłużnika, nie zostanie zmieniony przepis, który zobowiązuje komornika do pozostawienia na koncie dłużnika 75% minimalnych zarobków.