Pomożemy odzyskać Twoje nadpłacone pieniądze z kredytu we frankach!

 Od około pięciu lat w polskich mediach nie przestaje wybrzmiewać temat procesów sądowych toczonych pomiędzy bankami, a kredytobiorcami, którzy zostali namówieni na zaciągnięcie zobowiązania z uwzględnieniem mechanizmu indeksacji lub denominacji do obcej waluty (najczęściej do franka szwajcarskiego).

Przedmiotowe umowy kredytu hipotecznego indeksowane lub denominowane do CHF zawierane były najczęściej w latach 2000 – 2010 i w dalszym ciągu dotyczą dużej części konsumentów, którzy do dnia dzisiejszego spłacają zobowiązanie, którego wysokość banki mogą samodzielnie kształtować w efekcie istnienia abuzywnych klauzul indeksacji do waluty obcej.

Co istotne, przedmiotową tematyką z pozytywnym dla kredytobiorców skutkiem zajmowały się sądy powszechne, Sąd Najwyższy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Finansowy, a w ostatnim czasie – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w szeroko komentowanym wyroku z dnia 3 października 2019 r. dotyczącym Państwa Dziubak (sygnatura: C-260/18). Z zapadłych do tej pory wyroków i opinii,wynika, że kredytobiorcy nie muszą być bezradni i mogą doprowadzić do unieważnienia abuzywnych klauzul indeksacji lub denominacji kredytu do waluty CHF.

Zgodnie z aktualną linią orzeczniczej nie budzi już wątpliwości okoliczność, że zawarte w umowach kredytowych mechanizmy indeksacji lub denominacji są abuzywne, a co za tym idzie – nie wiążą konsumentów. Poszczególne sprawy kredytobiorców nie są jednak ze sobą identyczne. Z analizy poszczególnych umów kredytowych, załączonych do nich regulaminów, a także pozostałej dokumentacji bankowej, wynika, że dostępne są co najmniej trzy możliwości rozstrzygnięć: unieważnienie umowy kredytu w całości(1), unieważnienie umowy kredytu wyłącznie w zakresie klauzuli abuzywnej i uznanie, że mamy do czynienia z kredytem „złotówkowym” z zastosowaniem stawki LIBOR (2) albo unieważnienie umowy kredytu wyłącznie w zakresie klauzuli abuzywnej i uznanie, że mamy do czynienia z kredytem nieoprocentowanym (3).

Pomimo zapadłych korzystnych orzeczeń sądów polskich i wsparcia ze strony instytucji sądowej Unii Europejskiej, w dalszym ciągu pozostają zatem wątpliwości: czy w konkretnej umowie  mamy do czynienia z klauzulą abuzywną, czy wszystkie z podanych wyżej możliwości znajdują zastosowanie w danej umowie oraz która z możliwości jest najbardziej korzystna dla kredytobiorcy, który zdecyduje się wejść w spór z bankiem.

Kancelaria Radcy Prawnego Wojciecha Wojciechowskiego specjalizująca się w zakresie prowadzenia postępowań o unieważnienie umów kredytowych indeksowanych lub denominowanych do CHF, oferujemy Państwu bezpłatną analizę umowy kredytowej celem stwierdzenia, czy zawiera klauzule abuzywne oraz celem zaproponowania działań prawnych pozwalających na unieważnienie całej umowy lub unieważnienie jej wyłącznie w zakresie abuzywnej klauzuli indeksacyjnej (lub denominujacej).

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail wraz z potwierdzeniem godziny przybycia.

Tel.: 505 188 977

e-mail: w.wojciechowski@kancelariawojciechowski.pl