Zespół

Usługi naszej Kancelarii wykonywane są przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie zawodowe i wyspecjalizowane w realizacji złożonych projektów. Prowadzimy obsługę prawną, a także doradztwo techniczne w języku polskim, angielskim i niemieckim, w tym zakresie współpracujemy z filologami angielskimi oraz niemieckimi doświadczonymi w tłumaczeniu tekstów o charakterze prawniczym i technicznym oraz z tłumaczami przysięgłymi języka angielskiego i języka niemieckiego.


WOJCIECH WOJCIECHOWSKI

radca prawny OIRP w Poznaniu

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Studia podyplomowe: Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek, Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego przy Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Specjalizacja: prawo spółek, prawo kontraktów, prawo cywilne i nieruchomości, prawo energetyczne, prawo podatkowe, prawo pracy, procesy sądowe, postępowania podatkowe, administracyjne i sądowo-administracyjne, windykacja należności, obsługa procesu inwestycyjnego w szczególności w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Posiada dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu analiz stanu prawnego spółek oraz nieruchomości (due diligence), przejmowania wierzytelności (sporządzanie umów przelewu wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie), zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych (sprawy korporacyjne, pracownicze, cywilne, windykacja należności), reprezentacją klientów Kancelarii przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi oraz w postępowaniach podatkowych.

Doradztwo prawne i podatkowe realizowane jest w ramach indywidualnej praktyki oraz we współpracy z renomowanymi kancelariami prawnymi.


MACIEJ KUCHARCZYK

radca prawny OIRP w Poznaniu

Absolwent Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu na kierunku prawo (tytuł pracy magisterskiej: „Skarga w postępowaniu przed sądami administracyjnym. Zagadnienia wybrane.”). Aktualnie, radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, z Kancelarią związany od 2018 roku.

Reprezentuje Klientów Kancelarii w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w szczególności w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz handlowych, jak również bierze udział w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Swoją działalność koncentruje w obszarze windykacji należności, prawa zobowiązań, prawa spadkowego, praw konsumentów, jak również w zakresie doradztwa w postępowaniach egzekucyjnych.

Ponadto, wspiera Klientów w czynnościach pozasądowych, zmierzających do ugodowego rozstrzygnięcia sprawy lub wypracowania satysfakcjonujących warunków kontraktu.

Z Kancelarią związany od 2018 roku. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, odpowiedzialny za sprawy pozasądowe oraz postępowania sądowe, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, jak również postępowania administracyjne oraz postępowania przed sądami administracyjnymi.

 


JOACHIM BRZESKI

aplikant radcowski OIRP w Poznaniu

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z wynikiem bardzo dobrym. Obronił pracę magisterską w Zakładzie Prawa Karnego pt.: „Użycie broni palnej w obronie koniecznej a przekroczenie jej granic”. Obecnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Specjalizacja: prawo cywilne, prawo karne, windykacja należności, procedura cywilna, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, prawo energetyczne, prawo konsumenckie, prawo gospodarcze i handlowe.

W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim obsługą Klientów w zakresie prawa zobowiązań, prawa kontraktowego, w tym w branży IT, prawa karnego oraz szeroko pojętego prawa administracyjnego. Specjalizuje się również w zakresie kompleksowej obsługi procesów inwestycyjnych i budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii. Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu audytów prawnych spółek handlowych (due diligence). Z Kancelarią współpracuje od 2019 r.