Zespół

Usługi naszej Kancelarii wykonywane są przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie zawodowe i wyspecjalizowane w realizacji złożonych projektów. Prowadzimy obsługę prawną, a także doradztwo techniczne w języku polskim, angielskim i niemieckim, w tym zakresie współpracujemy z filologami angielskimi oraz niemieckimi doświadczonymi w tłumaczeniu tekstów o charakterze prawniczym i technicznym oraz z tłumaczami przysięgłymi języka angielskiego i języka niemieckiego.


IMG_6697

WOJCIECH WOJCIECHOWSKI

radca prawny OIRP w Poznaniu

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Studia podyplomowe: Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek, Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego przy Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Specjalizacja: prawo spółek, prawo kontraktów, prawo cywilne i nieruchomości, prawo energetyczne, prawo podatkowe, prawo pracy, procesy sądowe, postępowania podatkowe, administracyjne i sądowo-administracyjne, windykacja należności, obsługa procesu inwestycyjnego w szczególności w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Posiada dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu analiz stanu prawnego spółek oraz nieruchomości (due diligence), przejmowania wierzytelności (sporządzanie umów przelewu wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie), zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych (sprawy korporacyjne, pracownicze, cywilne, windykacja należności), reprezentacją klientów Kancelarii przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi oraz w postępowaniach podatkowych.

Doradztwo prawne i podatkowe realizowane jest w ramach indywidualnej praktyki oraz we współpracy z renomowanymi kancelariami prawnymi.


IMG_6698

MAGDALENA MULARCZYK

prawnik

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Opolu. Obroniła pracę magisterską w Zakładzie Prawa Gospodarczego, Handlowego i Upadłościowego pt.: „Pojęcie siedziby osoby prawnej – wykładnia oraz problematyka kolizyjnoprawa”.

Specjalizacja: prawo cywilne, windykacja należności, procedura cywilna, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, prawo konsumenckie, prawo gospodarcze i handlowe.

W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim obsługą Klientów w zakresie prawa zobowiązań, prawa kontraktowego oraz szeroko pojętej windykacji należności. Specjalizuje się również w zakresie instrumentów prawnych mających na celu ochronę wierzycieli przed szkodliwymi działaniami dłużników. Posiada również doświadczenie w sporządzaniu audytów prawnych spółek handlowych (due diligence). Z Kancelarią współpracuje od 2013 r.