Odsetki od kwoty zadośćuczynienia za okres pomiędzy datą wytoczenia powództwa, a datą wyrokowania

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 stycznia 2016 r. uznał, iż ustalenie o wysokości zadośćuczynienia z uwzględnieniem skutków powstałych po dacie wytoczenia powództwa i według cen na datę wyrokowania może skutkować zasądzeniem odsetek dopiero od daty wyrokowania (sygn. III CSK 60/15). Powyższe rozstrzygnięcie zostało podjęte w sprawie, w której powód na skutek doznanych obrażeń ciała poniesionych w wypadku drogowym wystąpił z powództwem do sądu […]

http://www.kancelariawojciechowski.pl/