Pracodawca będzie mógł sprawdzić trzeźwość pracownika

W oczekiwaniu na wejście w życie nowelizacji Kodeksu pracy i wdrożenie przepisów przewidujących ustawową możliwość prewencyjnego badania trzeźwości pracowników przez pracodawcę, takie uprawnienie, a nawet obowiązek przewidział Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 kwietnia 2022 r. (II PSKP 87/21). Znana jest już treść przyjętej przez rząd tegorocznej nowelizacji przepisów […]

Ważne zmiany w zakresie przeglądów technicznych pojazdów

Być może już niedługo bardziej niż dotychczas opłacać będzie się sprawdzenie daty najbliższego badania technicznego naszego samochodu – projekt przyjętej właśnie przez rząd ustawy przewiduje m.in. podwójną opłatę za badanie pojazdu dokonaną po upływie 30 dni od przewidzianego terminu. 26 lipca 2022 r. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy prawo o […]

Po uwolnieniu wiatraków rząd planuje kolejne uderzenie w fotowoltaikę

Pomimo niedawnych, dobrych dla rynku OZE, wiadomości dotyczących początku prac nad zmianą tzw. „ustawy odległościowej” w celu zniesienia zasady 10 H, dotychczas obowiązującej inwestorów planujących budowę lądowych farm wiatrowych – nad innym sektorem OZE zaczęły zbierać się czarne chmury. Niedawno Ministerstwo Rozwoju przedstawiło w trybie tzw. „prekonsultacji” projekt zmiany dotychczas […]

Uwolnienie wiatraków coraz bardziej realne

Dobre wiadomości napłynęły z Ministerstwa Klimatu i Środowiska – Komitet Stały Rady Ministrów zaakceptował kierunek prac związanych ze zmianą tzw. ustawy odległościowej, co sprawia że realnego kształtu nabierają koncepcje liberalizacji dotychczasowych przepisów, kluczowych dla zapewnienia rozwoju lądowych farm wiatrowych w Polsce. Zasada 10 H i planowane zmiany Przedstawiciele branży oraz […]

Noweliacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – najważniejsze zmiany

W styczniu 2020 roku, weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, a samej ustawie nadano nową nazwę – Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Wprowadziła ona szereg zmian, mających na celu przede wszystkim ograniczenie możliwości nadużywania swobody zawierania umów na niekorzyść wierzyciela, w […]

Umowy najmu lokali użytkowych w stanie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

Po uchwaleniu dnia 2 marca 2020 r. przez Sejm RP Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz wydaniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego […]

http://www.kancelariawojciechowski.pl/