Aktualności

PO UWOLNIENIU WIATRAKÓW RZĄD PLANUJE KOLEJNE UDERZENIE W FOTOWOLTAIKĘ

Pomimo niedawnych, dobrych wiadomości dla rynku OZE, dotyczących początku prac nad zmianą tzw. „ustawy odległościowej”, w celu zniesienia zasady 10 H, dotychczas obowiązującej inwestorów planujących budowę lądowych farm wiatrowych – nad innym sektorem OZE zaczęły zbierać się czarne chmury. Niedawno Ministerstwo Rozwoju przedstawiło w trybie tzw. „prekonsultacji” projekt zmiany dotychczas obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. […]

Uwolnienie wiatraków coraz bardziej realne

Dobre wiadomości napłynęły z Ministerstwa Klimatu i Środowiska – Komitet Stały Rady Ministrów zaakceptował kierunek prac związanych ze zmianą tzw. ustawy odległościowej, co sprawia, że realnego kształtu nabierają koncepcje liberalizacji dotychczasowych przepisów, kluczowych dla zapewnienia rozwoju lądowych farm wiatrowych w Polsce. Zasada 10 H i planowane zmiany Przedstawiciele branży oraz biznesu od dawna wskazywali, że otoczenie regulacyjne dotyczące budowy […]

Nowe zasady rozliczeń dla przyszłych prosumentów. Net-billing od 1 kwietnia 2022 r.

W dniu 1 kwietnia 2022 r. wżycie wchodzą przepisy, które zmieniają zasady dotychczasowych rozliczeń prosumentów posiadających instalację wytwarzającą energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii. Sytuacja „starych” prosumentów. Zgodnie z nowymi uregulowaniami, prosumenci dotychczasowi oraz Ci, którzy do 31 marca 2022 r. złożą wniosek do właściwego operatora OSD o przyłączenie instalacji do sieci, będą rozliczani w systemie opustów, tj. według dotychczasowych zasad, […]

NOWELIACJA USTAWY O TERMINACH ZAPŁATY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

W styczniu 2020 roku, weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, a samej ustawie nadano nową nazwę – Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Wprowadziła ona szereg zmian, mających na celu przede wszystkim ograniczenie możliwości nadużywania swobody zawierania umów na niekorzyść wierzyciela, w szczególności w sytuacji, gdy wierzycielem jest mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, a dłużnikiem […]

Umowy najmu lokali użytkowych w stanie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

Po uchwaleniu dnia 2 marca 2020 r. przez Sejm RP Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz wydaniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i kolejno rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie […]

Pomożemy odzyskać Twoje nadpłacone pieniądze z kredytu we frankach!

 Od około pięciu lat w polskich mediach nie przestaje wybrzmiewać temat procesów sądowych toczonych pomiędzy bankami, a kredytobiorcami, którzy zostali namówieni na zaciągnięcie zobowiązania z uwzględnieniem mechanizmu indeksacji lub denominacji do obcej waluty (najczęściej do franka szwajcarskiego). Przedmiotowe umowy kredytu hipotecznego indeksowane lub denominowane do CHF zawierane były najczęściej w latach 2000 – 2010 i w dalszym ciągu dotyczą dużej części konsumentów, […]

http://www.kancelariawojciechowski.pl/