Aktualności

NOWELIACJA USTAWY O TERMINACH ZAPŁATY W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

W styczniu 2020 roku, weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, a samej ustawie nadano nową nazwę – Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Wprowadziła ona szereg zmian, mających na celu przede wszystkim ograniczenie możliwości nadużywania swobody zawierania umów na niekorzyść wierzyciela, w szczególności w sytuacji, gdy wierzycielem jest mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, a dłużnikiem […]

Umowy najmu lokali użytkowych w stanie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

Po uchwaleniu dnia 2 marca 2020 r. przez Sejm RP Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz wydaniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i kolejno rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie […]

Pomożemy odzyskać Twoje nadpłacone pieniądze z kredytu we frankach!

 Od około pięciu lat w polskich mediach nie przestaje wybrzmiewać temat procesów sądowych toczonych pomiędzy bankami, a kredytobiorcami, którzy zostali namówieni na zaciągnięcie zobowiązania z uwzględnieniem mechanizmu indeksacji lub denominacji do obcej waluty (najczęściej do franka szwajcarskiego). Przedmiotowe umowy kredytu hipotecznego indeksowane lub denominowane do CHF zawierane były najczęściej w latach 2000 – 2010 i w dalszym ciągu dotyczą dużej części konsumentów, […]

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Z dniem 13 października 2019 r. został uruchomiony jawny Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: „Rejestr BR”, określany w praktyce także jako „Rejestr UBO”). Co to oznacza dla spółek i obsługujących je kancelarii? W celu udzielenia odpowiedzi na powyższe pytanie należy przede wszystkim przyjrzeć się pojęciu Beneficjenta Rzeczywistego zdefiniowanego na gruncie ustawy o AML: Zgodnie z art. 2 ust. 2 […]

NOWELIZACJA KPC

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego ma na celu zapobiegać przedłużania postępowań. W związku z tym ustawodawca zobowiązuje strony aby wszystkie wnioski o dopuszczenie dowodów z zeznań świadków i stron były składane we wstępnej fazie procesu. Z uwagi na fakt, iż od 1 stycznia 2019 r. postępowanie przygotowawcze ma wiązać się z planem rozprawy, to jeżeli zaś wniosek o przesłuchanie świadka albo strony zostaje złożony […]

NOWELIZACJA USTAWY O KOSZTACH KOMORNICZYCH

Nowelizacja ustawy kosztach komorniczych odnosi się najbardziej do wynagrodzenia samych komorników, a nie kosztów ponoszonych dłużników. Wysokość kosztów komorniczych będzie od stycznia 2019 r. określana konkretną kwotą, a nie wyliczana proporcjonalnie do średniego wynagrodzenia. Organ egzekucyjny może też zabrać część mienia dłużnika w celu wystawienia go w licytacji komorniczej. Ponadto komornik może zająć zwrot podatku. Nowe koszty komornicze prezentują […]

http://www.kancelariawojciechowski.pl/