Aktualności

USPRAWNIENIE PROCESU BUDOWLANEGO – NA HORYZONCIE ISTOTNE ZMIANY PRAWA BUDOWLANEGO

Zgodnie z informacją zamieszczoną w Rządowym Centrum Legislacji, rozpoczęły się prace nad nowelizacją przepisów prawa budowlanego, które choć znajdują się dopiero we wstępnej fazie konsultacyjnej, mogą docelowo przynieść interesujące zmiany, w szczególności w zakresie cyfryzacji procesu administracyjnego. Projekt ustawy jest obszerny, a zmiany obejmują wiele aspektów. Na pierwszy plan wysuwa […]

NIEPEWNA PRZYSZŁOŚĆ SEKTORA ENERGETYCZNEGO

Znane, historyczne powiedzenie „obyś żył w ciekawych czasach” nie daje ostatnio o sobie zapomnieć – dzieje się dużo na wielu polach i w wielu obszarach życia i gospodarki. W związku z nieuchronnie zbliżającą się zimą szczególnie nomen omen gorącym tematem stały się koszty energii elektrycznej oraz paliw gazowych. Najwięcej mówi […]

KOLEJNA NOWELA PRZEPISÓW KONSUMENCKICH

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją przepisów ustawy o prawach konsumenta, jednego z najważniejszych aktów prawnych regulujących prawa konsumentów w kontaktach z przedsiębiorcami. Zasadniczym motywem opracowania projektu przepisów jest konieczność dostosowania polskiego prawa do dyrektywy PE i Rady 2019/2161, ponadto nowelizacja przepisów ma zwiększyć zakres ochrony dla konsumentów zawierających umowy poza lokalem […]

ZNACZĄCA NOWELIZACJA KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

Już 13 października 2022 r. wejdą w życie przepisy znowelizowanego kodeksu spółek handlowych, wprowadzające m.in. nowość w polskim ustawodawstwie jakim będzie prawo grup spółek, a także szereg istotnych zmian dotyczących sposobu zarządzania i nadzoru nad spółkami handlowymi. Prawo holdingowe Nowelizacja przepisów k.s.h. uchwalona przepisami ustawy z dnia 9 lutego 2022 […]

Kolejne zmiany w Kodeksie pracy dopiero w 2023 r.

Polska zobowiązana jest do zaimplementowania do swojego porządku prawnego dwóch unijnych dyrektyw. Miało to nastąpić do 2 sierpnia 2022 roku, ale w tej dacie nie udało się nawet ukończyć prac na przepisami. Nowy przewidywany termin zmian to 1 stycznia 2023 r. Wspomniane dyrektywy to tzw. dyrektywa rodzicielska lub work – […]

Czy nowe przepisy zatrzymają rozwój farm fotowoltaicznych?

W niedawnym wpisie wskazywaliśmy, że pojawiła się nadzieja na „odmrożenie” inwestycji w elektrownie wiatrowe i liberalizację przepisów pozwalająca na zapewnienie alternatywnego i ekologicznego źródła energii, co ma znaczenie szczególnie w obecnej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej. Tam jednak gdzie potencjalnie uchylają się jedne drzwi do rozwoju, gdzie indzie pojawia się zagrożenie zahamowania podobnie perspektywicznej […]

http://www.kancelariawojciechowski.pl/