Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Z dniem 13 października 2019 r. został uruchomiony jawny Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: „Rejestr BR”, określany w praktyce także jako „Rejestr UBO”). Co to oznacza dla spółek i obsługujących je kancelarii? W celu udzielenia odpowiedzi na powyższe pytanie należy przede wszystkim przyjrzeć się pojęciu Beneficjenta Rzeczywistego zdefiniowanego na gruncie ustawy o AML: Zgodnie z art. 2 ust. 2 […]

NOWELIZACJA KPC

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego ma na celu zapobiegać przedłużania postępowań. W związku z tym ustawodawca zobowiązuje strony aby wszystkie wnioski o dopuszczenie dowodów z zeznań świadków i stron były składane we wstępnej fazie procesu. Z uwagi na fakt, iż od 1 stycznia 2019 r. postępowanie przygotowawcze ma wiązać się z planem rozprawy, to jeżeli zaś wniosek o przesłuchanie świadka albo strony zostaje złożony […]

NOWELIZACJA USTAWY O KOSZTACH KOMORNICZYCH

Nowelizacja ustawy kosztach komorniczych odnosi się najbardziej do wynagrodzenia samych komorników, a nie kosztów ponoszonych dłużników. Wysokość kosztów komorniczych będzie od stycznia 2019 r. określana konkretną kwotą, a nie wyliczana proporcjonalnie do średniego wynagrodzenia. Organ egzekucyjny może też zabrać część mienia dłużnika w celu wystawienia go w licytacji komorniczej. Ponadto komornik może zająć zwrot podatku. Nowe koszty komornicze prezentują […]

http://www.kancelariawojciechowski.pl/