Kolejne zmiany w Kodeksie pracy dopiero w 2023 r.

Polska zobowiązana jest do zaimplementowania do swojego porządku prawnego dwóch unijnych dyrektyw. Miało to nastąpić do 2 sierpnia 2022 roku, ale w tej dacie nie udało się nawet ukończyć prac na przepisami. Nowy przewidywany termin zmian to 1 stycznia 2023 r. Wspomniane dyrektywy to tzw. dyrektywa rodzicielska lub work – […]

Czy nowe przepisy zatrzymają rozwój farm fotowoltaicznych?

W niedawnym wpisie wskazywaliśmy, że pojawiła się nadzieja na „odmrożenie” inwestycji w elektrownie wiatrowe i liberalizację przepisów pozwalająca na zapewnienie alternatywnego i ekologicznego źródła energii, co ma znaczenie szczególnie w obecnej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej. Tam jednak gdzie potencjalnie uchylają się jedne drzwi do rozwoju, gdzie indzie pojawia się zagrożenie zahamowania podobnie perspektywicznej […]

Pracodawca będzie mógł sprawdzić trzeźwość pracownika

W oczekiwaniu na wejście w życie nowelizacji Kodeksu pracy i wdrożenie przepisów przewidujących ustawową możliwość prewencyjnego badania trzeźwości pracowników przez pracodawcę, takie uprawnienie, a nawet obowiązek przewidział Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 kwietnia 2022 r. (II PSKP 87/21). Znana jest już treść przyjętej przez rząd tegorocznej nowelizacji przepisów […]

http://www.kancelariawojciechowski.pl/