Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

W dniu 29 czerwca 2018 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z zapisami w ustawie ma ona wejść w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia. Część nowelizacji dotycząca instalacji odnawialnych źródeł energii weszło w życie z dniem 1 lipca 2018 r., zaś przepisy wpływające na wymiar podatku od nieruchomości – […]

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego

W dniu 9 lipca 2018 r. wejdą w życie nowe regulacje Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Postępowania Cywilnego. Ustawodawca we wprowadzanych zmianach nałożył szczególny nacisk na skrócenie terminów przedawnienia roszczeń. Przedawnienie dla roszczeń powstałych po 9 lipca 2018 r. będzie wynosiło zaledwie 6 lat. Mówiąc o wcześniej wspomnianych roszczeniach mamy na myśli takie, które wynikają z prawomocnego orzeczenia sądu, […]

Skuteczne wypełnienie weksla in blanco.

Skuteczne wypełnienie weksla in blanco.

W sprawie skutecznego wypełnienia weksla in blanco wypowiedział się Sąd Najwyższym w wyroku z dnia 24 listopada 2016 r., sygn. akt: II CSK 38/16, w którym stwierdził, iż w przy indosie powierniczym w celu inkasa, art. 10 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe nie wyłącza możliwości podnoszenia przez dłużnika wekslowego wobec indosatariusza zarzutów przysługujących mu przeciwko indosantowi, […]

http://www.kancelariawojciechowski.pl/