SKUTECZNOŚĆ ZGODY DOROZUMIANEJ INWESTORA NA ZAWARCIE PRZEZ WYKONAWCĘ  UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE Z PODWYKONAWCĄ

SKUTECZNOŚĆ ZGODY DOROZUMIANEJ INWESTORA NA ZAWARCIE PRZEZ WYKONAWCĘ UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE Z PODWYKONAWCĄ

Wątpliwości w zakresie skuteczności zgody dorozumianej inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane podwykonawcą rozwiał Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 17 lutego 2016 r. (sygn. akt. III CZP 108/15). Sąd Najwyższy stwierdził jednoznacznie, iż „skuteczność wyrażonej w sposób dorozumiany (art. 60 KC) zgody inwestora na zawarcie przez wykonawcę […]

Odsetki od kwoty zadośćuczynienia za okres pomiędzy datą wytoczenia powództwa, a datą wyrokowania

Odsetki od kwoty zadośćuczynienia za okres pomiędzy datą wytoczenia powództwa, a datą wyrokowania

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 stycznia 2016 r. uznał, iż ustalenie o wysokości zadośćuczynienia z uwzględnieniem skutków powstałych po dacie wytoczenia powództwa i według cen na datę wyrokowania może skutkować zasądzeniem odsetek dopiero od daty wyrokowania (sygn. III CSK 60/15). Powyższe rozstrzygnięcie zostało podjęte w sprawie, w której […]

http://www.kancelariawojciechowski.pl/